Bergens Schakklubbs medlemsblad «Schak-Snak» var vellykket helt fra starten. Nummer 1 ble utgift i februar måned 1924 og allerede da hadde den gode redaktøren Arnold Tietjen det meste på plass. En navnekonkurranse hadde fått inn ca. 400 (!) forslag og valget hadde endt på «Schak-Snak», de mange annonser bidro kanskje til å dekke trykkerikostnadene, og Styrets målsetting om 10-12 utgivelser i holdt frem til 1928.

Lenke til Schak-Snak nr 24 1.

Les mer og medlemsbladets historie her.