Styret velges på Sjakkhistorisk forums årsmøte som i 2021 ble avholdt 20. oktober i Oslo Schakselskaps lokaler, Bogstadveien 30.

På årsmøtet ble følgende valgt til styret:

Leder Øystein Brekke
Nestleder Nicolas A. Mellem
Kasserer Roger Løvås
Sekretær Morten Lilleøren
Webansvarlig Bjarke Sahl
Revisor Per Bjørn Bakke

Valgkomite Atle Grønn