Styret innkaller og inviterer til Årsmøte i Sjakkhistorisk forum 2024 torsdag 4. juli klokka 18.00 under NM i sjakk, Landsturneringen, på Storefjell Resort Hotel.

Kjære medlemmer, og mulig interesserte.

Vi innkaller og inviterer til Årsmøte i Sjakkhistorisk forum.

Årsmøtet 2024 er berammet til torsdag 4. juli klokka 18.00 på Storefjell Resort Hotel der Landsturneringen, NM 2024, også finner sted.

Vi har stipulert at allerede klokka 19.00 går vi videre med  programposten «Historisk bildeforedrag Norsk sjakk for 100 år siden, i året 1924», ved undertegnede. I året 1924 ble daværende Norsk Schakforbunds første 10 år markert, så i år kan vi også si noe om Norges Sjakkforbunds 110-årsjubileum, 10 år etter OL i Tromsø og det hele. Se den samlede programoversikten her: https://www.sjakknm24.no/program

Eventuell formell behandling med stemmegivning i selve årsmøtet er naturlig forbeholdt betalende medlemmer.

Vi har ikke tidligere bedt om innbetaling av medlemskontingenten kr 150 for kalenderåret 2024, og gjør dette nå. Vi setter pris på alle som innbetaler medlemskontingent til Sjakkhistorisk forum, bankkonto 1590.16.46136. Hvis du betaler innen 5. juni, kommer du også med som medlem nevnt i årsberetningen som vi publiserer og mailer ut før årsmøtet.

vennlig hilsen for styret
Øystein Brekke (leder)

Lenker til dokumentasjon for årsmøtet: