Sjakk-Revyen kom ut med 12 nummer i 1925 og 4 i 1926.

Her fra dens siste nummer 1925: [se dokumentet]

Olav R. Oversand var redaktør, og også ansvarlig redaktør for Norsk Sjakkblad fra 1927-1928
og fra 1932-1939.
Olav Ragnvald Oversand var født 12. november 1890 på Skogn. Oversand var døvelærer,
men ble i 1949 ansatt ved DKNVS Biblioteket som betjent – hvor han arbeidet helt til sin død
20. januar 1971, 80 år gammel. Han var aktiv i Trondhjems Schakklub, 1923-1941
og Arbeidernes Schakklub, og spilte også k-sjakk.Han ble med i Nasjonal Samling, og overtok
i 1942 ved administrativ forordning sjakkspalten I Dagsposten. Dermed ble han utestengt i
1945, og vendte senere aldri tilbake til norsk sjakkliv.

Oversand oversatte to sjakkverk:
-Referat av v.d. Lasa: Zur Geschichte und Literatur des Schachspiels, og anmerkninger til J.
Fredrik Sparr: Schackspelets historia från äldsta til nuvarande tid
– Metsjen Flohr-Botvinnik : metsj-partiene med forord av N.V. Krylenko av M. M. Botvinnik.
Ingen av disse er publisert.
Oversand skjenket ved testamente av 13. januar 1971 sin samling av litteratur om sjakk og filateli og en del av sin øvrige boksamling til Universitetet i Trondheim, Det Kongelige Nors-
ke Videnskabers Selskab, Museet. «Olav R. Oversands fond» hadde også en grunnkapital på kr 48 969, 69, hvorav: Den årlige avkastning brukes til «[…]å vedlikeholde de bøker som er
skjenket av testator og å foreta nyinnkjøp og vedlikehold av bøker om sjakk og frimerker. Fortsettelse av abonnement på tidsskrifter om sjakk og frimerker skal også kunne bekostes av
fondets midler[…]». Fondet ble lagt ned for noen år siden. I dag er sjakksamlingen på ca
1600 titler, 3500 inklusive tidsskrift og småtrykk.

Oversand er på godt og vondt en av de mest fargerike personlighetene og betydeligste litteratene i norsk sjakkhistorie.

Morten Lilleøren

Lenke til Mortens artikkel om Sjakk-Revyen.

Lenke til samlingen av: Sjakk-Revyen (i pdf-format)

Medlemmer av Sjakkhistorisk forum – og alle andre interesserte – som har publikasjoner de mener hører hjemme i denne innsamling er velkomne til å ta kontakt med Morten Lilleøren på: morlille@hotmail.com