Norges Sjakkforbunds Presse-service 1982-98 – en introduksjon

Av Øystein Brekke

«Presse-service» ble en viktig kilde for aktuelt norsk sjakkstoff i årene fram til internett overtok. Norges Sjakkforbund startet utgivelsen på høsten 1982 i samarbeid med Norges Sjakkforbunds
Ungdom (nåværende USF). Bakgrunnen var et behov for å få ut mer informasjon særlig om den organiserte turneringsaktiviteten til sjakkpressen og andre ekstra interesserte.

Sjakkforbundene opplevde blant annet at de mange sjakkspaltene i norske aviser var dårlig oppdatert på nasjonalt norsk sjakkstoff, både resultater, partier og meldinger. «Presse-service» kom ut med cirka to nummer i måneden gjennom 16 årganger til og med 1998 og dekket blant annet seriesjakken, Norges Grand Prix, alle ulike norgesmesterskap og internasjonale turneringer og
landskamper i Norge, eller med nordmenn i utlandet, samt andre naturlige meldinger fra de to sjakkforbundene NSF og NSFU.

Utgivelsen av «Presse-service» startet etter at undertegnede hadde tiltrådt som første felles generalsekretær i de to forbundene fra 1. juli 1982. De første utgavene ble redigert og produsert i
samarbeid med Bo Olsson, som var leder i NSFU i perioden 1982-83 og dessuten trakterte offset-trykkemaskinen(!) som forbundskontoret hadde benyttet gjennom flere år. Det tekniske ble utviklet med kopimaskinene som etter hvert overtok mangfoldiggjøring av papirer på kontoret i Frennings vei 3 i Oslo.

Johs. Kjeken overtok som generalsekretær i forbundene i 1988 og ble også ny redaktør av Presse-service. Etter hvert som kopimaskinene ble mer effektive, med sortering og det hele, økte sidetallet til Presse-service, som også i større grad fikk inn bulletiner og annet kopiert materiale som kunne sendes videre til abonnentene. Epoken med utgivelsen av «Presse-service» kan i ettertid oppsummeres blant de best dokumenterte periodene for norsk sjakk, selv før internettets velsignelser.

Lenke til arkivet med NSFs Presse-service

Presseservice oversikt (v/Morten Lilleøren):

år

utgaver

sider

manko

1982

3

12

 

1983

20

64

16, 17

1984

24

103

 

1985

24

120

6,9-11,18

1986

24

105

18

1987

24

128

 

1988

26

194

1,4,10

1989

26

230

16, 20

1990

24

280

 

1991

24

262

3, 6-7, 9-10

1992

24

412

2

1993

24

338

 

1994

24

362

21

1995

25

204

4-14, 19, 22-23

1996

24

376

15, 19

1997

24

438

6

1998

20

340

 

 

384

3968

37