Morten Lilleøren har gjort de første årganger av Oslo Sjakkselskaps tidligste medlemsblader tilgjengelige fra arkivet vårt. Han skriver: «Det er 10 eksemplarer som legges ut, 5 fra hvert år. Nr. 3/34 mangler, og det er ingenting som tyder på at det kom  mer enn 5 utgaver i 1935. Redaktører var Olaf Mathisen og Sverre Kielland, og da Kielland flyttet til Grimstad overtok Arne Krogdahl hans plass. Bladet var først en stensil, men fra og med nr 5/34 kom det trykte utgaver

Oslo Sjakkselskaps sentrale stilling i datidens norsk sjakkliv fremgår av det faktum at «Norsk Schakblad» i årene 1919-22 faktisk ble gitt ut av OSS. Morten forklarer: «Norsk Schakblad ble i fireårsperioden 1919-22 gitt ut av OSS eller Christiania Schakselskap som det dengang het. Det var en hybrid, en utvidet klubbavis og et landsdekkende organ på samme tid. Dette (nr 1 fra 1934) var derfor den første ordinære klubbavisen i OSS. Bladet gikk inn i 1935, antakelig på grunn av drastisk forverret økonomi i klubben. Det skulle gå 27 år før det igjen kom en klubbavis i den klubben.»

Lenke til Oslo Sjakkselskaps første medlemsblad

Lenke til Oslo Sjakkselskaps medlemsblad