Innledning Oddvar Aasen

Klubblader i Moss Schakklub

Springeren
Tre nummer fra 1932. Redaktør E. A. Hulback (sannsynligvis). Håndskrevet. Innholdet går mye på rim. Mange tegninger. Bundet sammen med en tråd i ryggen. I første
nummer står det at Springeren har hatt en pause på halvannet år, så den må ha startet våren 1931. Rolf Hedløy Hansen skrev i en mail at Andreas Gulbrandsen startet Springeren, men i de eksemplarene jeg har, er E. A. H. redaktør. Sannsynligvis ble det bare skrevet ett eksemplar av hvert nummer, for det fantes jo ikke kopieringsmuligheter.

Løperen
18 nummer. Nr 1/50 til og med 4/50 er maskinskrevet. Fra 5/50 til og med 5/51 produsert i annen teknologi, hektografi. Teksten ble skrevet med et eget blekk. Deretter ble
arkene lagt på en masse laget av blant annet glyserin og gelatin. Massen sugde til seg teksten og man kunne ta opptil 100 avtrykk, fortalte Rolf Hedløy Hansen. Edv. Munch hektograferte
noen av sine tegninger.
Bladet kommer ut hver uke! Pris 25 øre. Opplag: 60. Redaktør: Rolf Hedløy Hansen. Før Hansen startet Løperen, hadde han i årene 1948-49 en veggavis i klubben som han kalte ”Cavalgada de Ajedrez” (Sjakkavalkade). Denne var inspirert av A. Gulbrandsens Springeren fra 1931.

Organ for Moss Schakklub. Ett nummer fra august 1972 på 20 sider. Løssalg 3 kroner. Redaktør Alf. E. Stensrud. Muligens to eller tre nummer. Gikk inn for redaktøren hadde ikke avklart det økonomiske med klubben da trykkeriregningen skulle betales til Moss Avis. Sigurd Stene var medredaktør.

Mosseschakken
Ett nummer 1978. Redaktører Vidar Ingebretsen og Geir Meum Olsen. 20 sider. Nr.3/mai/1978 inneholder mye jubileumsstoff.

Sjakk-Blekka
1994. Redaktør Eivind Kveinen.

Navnløst blad fra 1997
Inneholder resultater og klipp fra avisene. Red. Jahn Spillum

Lenke til samlingen av: Moss Schakklubs publikasjoner (i pdf-format)

Les Oddvar Aasen sin innledning her.

Medlemmer av Sjakkhistorisk forum – og alle andre interesserte – som har publikasjoner de mener hører hjemme i denne innsamling er velkomne til å ta kontakt med Morten Lilleøren på: morlille@hotmail.com