Tromsø Sjakklubb skriver:

Tromsø Sjakklubb i 100 er Tromsø Sjakklubbs jubileumsbok og er på 326 sider og innbundet i hardcover.

Boken ble skrevet av Audun Pedersen til i anledning hundreårsjubileumet til Tromsø Sjakklubb og ble lansert på 101-årsdagen til klubben: 12. januar 2019. Boken tar for seg historien til klubben år for år fra 1918 til 2018. De første ti årene er skrevet av nå avdøde Arild Ernstsen og ble først publisert i klubbmagasinet 65 på slutten av åttitallet.
Boken er i stor grad basert på skriftlige kilder som styreprotokoller, årsberetninger og sjakkspalter i lokalavisene, men for de siste femti årene har også klubbens veteraner bidratt med mye informasjon.
Hvert år innledes med en informasjonsside med resultatlister fra klubb- og bymesterskap samt Tromsøs resultater i NNM. I tillegg er styresammensetning for det aktuelle året med. Deretter beskrives det aktuelle året i en prosatekst. Øvrige resultatlister – først og fremst lagsjakk – er presentert i teksten.
Boken er rikelig illustrert med fotografier fra hele klubbhistorien, og det er omtrent 80 små og store portretter av sentrale medlemmer fra hele klubbhistorien. I tillegg er det registre over alle medlemmer, resultatlister fra Tromsøsjakken, samt andre små og store oversikter fra klubben.
Innholdsfortegnelsen til boken er som følger:
Forord … 4
1918-1928: En begivenhetsrik start … 6
1929-1938: Mestrene kommer på besøk … 35
1939-1948: Fra bridgeinvasjon til krig og fred … 70
1949-1958: Narvik dominerer … 84
1959-1968: En ny generasjon tar over … 116
1969-1978: En klubb i vekst … 148
1979-1988: Tromsøsjakken og 65 … 178
1989-1998: Oppblomstring og krisetid … 209
1999-2008: Ungdommen kommer! … 236
2009-2018: World Cup, sjakk-OL og landsturnering … 266
Appendiks A: Medlemsliste … 308
Appendiks B: Tromsøsjakken … 314
Appendiks C: Lister og oversikter … 322
Kilder … 325
Tromsø Sjakklubb i 100 har hjemmeside her:
http://tromsosjakk.no/tromso-sjakklubb-i-100/
En egen side med rettinger ut utfyllende opplysninger er opprettet her:
Boken kan bestilles her:
ISBN: 978-82-303-4072-1