Forord av Øystein Sande

Aftenposten, grunnlagt i 1860, er en av landets eldste aviser, og har gjennom det mest av sin historie vært en av landets største, om ikke den største. Gjennom sin lange historie var den først ute på mange områder, ikke minst når det gjaldt tekniske nyvinninger (f.eks. rotasjonspressen). Men også når det gjaldt innhold, avissjangre, har den på flere områder vært tidlig ute. En av de sjangre den var tidlig ute med, var en fast sjakkspalte. Aftenpostens første sjakkspalte stod på trykk allerede i 1887, mange år før andre norske aviser fikk sin sjakkspalte. (Men aviser i andre land var tidligere ute; det var også norske ukebladet, f.eks. Skilling-Magazin.) Men ikke bare var Aftenposten tidlig ute med sjakkspalte; den har også vært usedvanlig regelmessig, og i store perioder kommet ikke bare ukentlig, men ofte med mer enn én spalte pr. uke. I dag kommer den daglig. Uten at jeg har statistisk belegg for det, vil jeg påstå at Aftenposten er den norske avisa som gjennom sin historie har hatt flest sjakkspalter på trykk.

Jeg har også tidligere drevet med avishistorisk forskning, og bl.a. bidratt til 4-bindsverket «Den norske presses historie 1660-2010». Denne pressehistoriske forskningen bestod for en stor del i å sveive gjennom mikrofilmer med årganger av gamle aviser, en arbeidskrevende prosess. I dag er dette arbeidet blitt betydelig lettere gjennom den nyere tids datateknologi, som gjør det mulig å se gjennom stadig flere skriftlige publikasjoner på dataskjermen.

Det var da jeg ble kjent med at Aftenposten hadde digitalisert samtlige årganger fra 1860 fram til i dag, at jeg bestemte meg for dette prosjektet, nemlig å kartlegge sjakkspaltene fra starten i 1887 og hvordan den utviklet seg fram til den fikk sin nåværende form, som den fikk i 2005, samtidig med at avisen gikk over til tabloidformat.

Dette arbeidet startet som en publikasjon ved min gamle arbeidsplass, Høgskulen i Volda (hvor jeg nå har en pensjonistavtale), nærmere bestemt som «Rapport nr. 72. Øystein Sande: Aftenpostens sjakkspalte fra 1887 til dags dato». Volda 2015.» Den skaffet FOU-poeng for Høgskulen i Volda, nærmere bestemt for Avdeling for mediefag.

Den foreliggende skrift, skrevet for Sjakkhistorisk Forum, er en litt revidert utgave av denne, der jeg i noen større grad har tilpasset teksten til et hovedsakelig sjakkinteressert publikum, samt rettet opp noe småfeil i «høgskule-versjonen».

Jeg er nå i gang med et større prosjekt, nemlig å kartlegge sjakkspaltene i flest mulig norske aviser over lengst mulig tidsrom. Dette vil ta (minst) 1-2 år. Universitetsbiblioteket er i gang med å digitalisere samtlige norske aviser og er allerede kommet langt i dette arbeidet, men det gjenstår ennå en god del aviser. Jeg et ikke hvor raskt dette arbeidet går, men håper det går raskt nok til at jeg om ca. 2 år (?) kan presentere en rapport som dekker flest mulig sjakkspalter i flest mulig aviser over et størst mulig tidsrom.

Lenke til Øystein Sandes artikkel: Aftenpostens sjakkspalte fra 1887 til 2016 (i pdf-format)