Styret innkaller og inviterer til Årsmøte i Sjakkhistorisk forum 2023 tirsdag 4. juli klokka 18.30 under NM i sjakk, Landsturneringen, i Vallhall Arena, Oslo.

Kjære medlemmer, og mulig interesserte.

Vi i styret i Sjakkhistorisk forum, gjenvalgt på årsmøtet sist høst, ønsker at vi kan bli mer aktive igjen med Korana-perioden lagt et stykke bak oss.

Vi innkaller og inviterer til Årsmøte i Sjakkhistorisk forum 2023 tirsdag 4. juli klokka 18.30 under NM i sjakk, Landsturneringen, i Vallhall Arena, Oslo.

Det blir to sjakkhistoriske foredrag i forbindelse med selve årsmøtet, ett om Norsk sjakk for 100 år siden (1923) og ett om Landsturneringenes historie med vekt på 50-årsjubileet for Landsturneringen i Sandnes 1973. Det første av disse foredragene vil si noe om betydningen av den jubilerende Sjakklubben Stjernen som ble stiftet 5. september 1923.

Eventuell formell behandling med stemmegivning i selve årsmøtet er naturlig forbeholdt betalende medlemmer.

Vi har ikke tidligere bedt om innbetaling av medlemskontingenten kr 150 for kalenderåret 2023, og gjør dette nå. Vi setter pris på alle som innbetaler medlemskontingent til Sjakkhistorisk forum, bankkonto 1590.16.46136.
Hvis du betaler innen 5. juni, kommer du også med som medlem nevnt i årsberetningen som vi publiserer og mailer ut før årsmøtet.

vennlig hilsen for styret
Øystein Brekke (leder)

Lenker til dokumentasjon for årsmøtet: