Styret inviterer og innkaller til Årsmøte for 2022 i foreningen «Sjakkhistorisk forum», tirsdag 8. november klokka 19.00 hos sjakkpuben The Good Knight i Oslo. Adressen nærmere bestemt Badstugata 9, 0183 Oslo.
Vi beklager formelt at vi også i år inviterer til årsmøte seinere på året enn vedtektene våre foreskriver. Vi hadde denne gang opprinnelig tenkt årsmøte under Landsturneringen på Kongsvinger i juli, men fant det litt tvilsomt da det virket å være utsolgt for overnatting i NM-byen.
Denne invitasjonen blir sendt både til oppdatert betalende medlemmer, til medlemmer i 2021, til noen tidligere medlemmer og andre antatt interesserte. Som vanlig inviterer vi alle interesserte til årsmøtet, men den formelle årsmøtebehandlingen med stemmerett gjelder jo for medlemmer.
Etter det formelle årsmøtet blir det et par mer generelle bidrag om norsk sjakkhistorie. Undertegnede følger opp fjoråret med et nytt bildeforedrag om «Norsk sjakk for 100 år siden, i 1922».
Vedlagt er foreløpig vedtektene til Sjakkhistorisk forum, referat for årsmøtet i 2021 og som repetisjon årsberetning og regnskap som framlagt til årsmøtet i fjor.
Årsberetning for 2021-22, regnskap og eventuelle forslag til behandling blir sendt ut litt senere.
NB: Hvis du ikke har betalt medlemskontingenten kr 150 for kalenderåret 2022, men ønsker å gjøre det, bruk bankkonto 1590.16.46136.
VEL MØTT!
Øystein Brekke
styreleder i Sjakkhistorisk forum

Lenker til dokumentasjon for årsmøtet: