Årsmøtet 2019 ble avviklet den 19. juni 2019 i Oslo Schakselskaps lokaler.

Lenke til: Protokoll fra årsmøtet for Sjakkhistorisk forum 2019-20

Lenke til: Årsberetning for Sjakkhistorisk forum 2018-19

Lenke til: Årsberetning for Sjakkhistorisk forum 2017-18