Årsberetningen fra møtet dekker perioden siden forrige årsmøte som ble avholdt mandag 13. juni 2016 i
Sjakklubben Stjernens lokaler i Oslo.

Årsberetning Sjakkhistorisk forum 2016 – 17