Årsberetning for Sjakkhistorisk forum 2022-23

Beretningen framlegges til årsmøtet i Oslo 4. juli 2023 og dekker perioden fra årsmøtet 8.11.2022.

Foreningens årsmøte i 2022 ble holdt i lokaler hos sjakkpuben Good Knight i Oslo, og samlet 9
deltagere, derav 8 medlemmer.

Årsmøtet valgte som styre:

Leder Øystein Brekke, Modum
Nestleder Nikolas Axel Mellem, Eidsvoll Verk
Sekretær Morten Lilleøren, Oslo
Kasserer Roger Løvaas, Holmestrand
Webmaster Bjarke Sahl, Oslo
Styremedlem Terje Kristiansen, Tønsberg
Per Bjørn Bakke ble ellers gjenvalgt som revisor og Atle Grønn som valgkomité.

Styrets arbeid

Styret har ikke drevet noe stort arbeid i perioden og har mest hatt kontakt per epost. Et hyggelig
supplement var et fysisk styremøte 8. mai i Oslo.

Medlemmer og medlemskontingent

Årsmøtet 2022 vedtok igjen uendret medlemskontingent kr 150 gjeldende for kalenderåret 2023. Per
20. juni har vi registrert 21 betalende medlemmer i 2023. Vi har i Koronaens tid hatt et par år der vi
slo sammen betalinger gjeldende for flere år.

Vi takker alle som slutter opp om foreningens arbeid gjennom medlemskap. Kasserer melder om
denne brutto medlemslista med siste noterte betalingsår i parantes:
(Listen fremgår ikke her av hensyn til personvernet)

Økonomi

Foreningen har en solid økonomi, der styret også i svært liten grad har tatt ut refusjon av ulike mindre
utlegg. Saldo per 20. juni 2023 er kr 33.711,23. Det vises til regnskap og revisjonsberetning.
Det er i de siste årene ikke søkt om eller foreslått aktuelle gode formål å bevilge midler til.

Program og tilbud for medlemmene

På årsmøtet holdt styreleder tradisjonen tro et bildeforedrag, som handlet om Norsk sjakkliv for 100
år siden, denne gang i kalenderåret 1922.
På høsten var samme Øystein Brekke på Karmøy i forbindelse med åpning av et sjakkbord ved
Kopervik bibliotek, og holdt der et bildeforedrag om Karmøys sjakkhistorie.

Nettside og Facebook-side

Nettsiden vår sjakkhistorie.no er som tidligere en svært verdifull arena for lagring av norske
publikasjoner om sjakk, ikke minst alle ulike tidsskrifter og blader, fra det nasjonale til det lokale. Vi forsøker nå å kunne supplere arkivet på siden med å skanne noen av Norges Sjakkforbunds
protokoller. Norges Sjakkforbund har sitt eget arkivutvalg som naturlig også strever med mindre
kapasitet enn ønskelig.
Vår relativt nye Facebook-side «Forum for sjakkhistorie» kunne også gjerne ha ønsket større respons
fra både medlemmer og andre interesserte.

Sjakkhistorisk publisering fra medlemmene

Tilfeldigvis har det vel ikke vært noen større publisering fra medlemmene våre i perioden siden
forrige årsmøte, men noen planer er lagt for fortsettelsen. Vi bør også nevne og gi hedrende omtale
til Aftenpostens sjakkspalte, redigert av Atle Grønn med supplerende spaltister. Spalten har helt fra
starten i 1887 neppe noen gang vært bedre og mer allsidig og der det i tillegg til å skrives løpende
sjakkhistorie iblant også kommer interessante drypp noe tilbake i norsk sjakkhistorie.
Vi vet ellers at vårt medlem Ernst Håkon Jahr arbeider med en viktig bok til Asker Sjakklubbs 100-
årsjubileum som var sist høst.
Storklubben Stjernen i Oslo har så vidt vi forstår ikke planlagt noen publisering til 100-årsjubileet som
de konkret oppnår 5. september i år. Vi har hatt en kontakt med Stjernens styre som meldte at de ikke
hadde sett kapasitet til et sjakkhistorisk skrift denne gang, og i stedet har prioritert å markere jubileet
med et flott arrangement av Landsturneringen 2023, som det ligger an til.
Øystein Brekke har utsatt en planlagt bok om den norske sjakkhøvdingen IM Olaf Barda, og arbeider
nå mest med en bok om Fredrikstadsjakkens stolte historie, etter en avtale med Fredrikstad
Schakselskap og Fredrikstad Ungdomssjakk.
Noe relatert til den nyeste norske sjakkhistorien, har vår nestleder Nikolas Mellem i de siste
månedene laget en rapport om Hans Niemanns partier og resultater.

Status for Sjakkhistorisk forum

Aktiviteten vår har i de siste årene vært beskjeden, men vi opplever stadig en viss positiv interesse for
å ha en forening med formålene «å bidra til dokumentasjon og presentasjon av hovedsakelig norsk
sjakkhistorie og å være et kontakt- og samlingspunkt mellom sjakkhistorisk interesserte mennesker».
Noen av medlemmene våre engasjerer seg mer på ulike varianter av internasjonal sjakkhistorie, som i
alle fall er et bra supplement.
Medlemmene våre innehar betydelig reell kompetanse innen sjakkhistorie og norsk sjakkhistorie.
Noen av medlemmene er i aller fremste rekke når det gjelder kompetanse på spesialområder, for
eksempel Espen Backe om norsk problemsjakk, Morten Lilleøren om norsk og nordisk
middelaldersjakk og Ole R. Drønen om ulike sett av sjakkbrikker.
Norsk Sjakkblad har i de siste par årene knapt vist interesse for stoff om norsk sjakkhistorie, men
dette kan kanskje endres med forslag fra vår side.

For styret, 22.06.2023
Øystein Brekke (leder)