hitrakongenTrondheim har ikke alltid vært ansett som stedet der Lewisbrikkene ble laget. Da den første rapporten om brikkene ble offentliggjort, gjorde Frederic Madden en analogislutning, der han utledet Lewisbrikkenes form ut fra sjakkbrikkenes navn på forskjellige språk. Siden de eneste betegnelsene han fant som samsvarte, var de islandske, kom han til den slutning at de var laget på Island (Madden 1832).1

Det gikk etter hvert opp for arkeologene at noe ikke stemte med den opprinnelige ideen om Island, men oppfatningene endret seg ikke over natta. Det er først i nyere tid at Trondheim kom i fokus.

(Les hele Morten Lilleørens artikkel nedenfor)

Lenke til: ‘HVA VAR DET SOM GJORDE AT TRONDHEIM BLE KOBLET SAMMEN MED LEWISBRIKKENE.pdf’