the-enigma-of-the-lewis-chessmenDe arkeologisk berømte «Lewis Chessmen» , 78 sjakkbrikker i alt, ble funnet i 1831 på den skotske øy Lewis eller «Isle of  Lewis«.

I etterkant har de blitt datert tilbake til 1100-tallet men presis hvor brikkene ble laget er fortsatt en gåte. Mange fagfolk  mener at de sannsynligvis har kommet seg til Isle of  Lewis med de norske vikinger som bosatte seg på øya helt tilbake på 800-tallet. I årene frem til 1200-tallet  var Isle of Lewis en del av det i perioder norskkontrollerte «Kongeriket Mann og øene«.  De tette handelsforbindelsene mellom Norge og øyene pluss brikkenes handverksmessige detaljene gjør at området omkring Trondheim peker seg ut som at mulig tilvirkningsted.

I tidens løp har det blitt – og blir – forsket på om de unike sjakkbrikkene kan ha blitt til andre stedet. Et av de siste forslagene kom fra islendingen Gudmundur G. Thorarinsson da han i september 2010 publiserte «The Enigma of the Lewis Chessmen» hvor han prøver å føre bevis for at brikkene opprinnelig kommer fra Island. Publikasjonen førte fort til en ganske synlig debatt da Morten Lilleøren opponerte kraftig mot Thorarinssons tolkninger. Diskusjonen deres ble publisert på store internasjonale sjakk-nyhetssider som Chesscafe og Chessbase. Nedenfor følger diskusjonen i sin helhet.

 1. Den første artikkelen av Gudmundur G. Thorarinsson, som utløste debatten.
  http://skak.blog.is/users/2d/skak/files/skak_0.pdf alternativt
  The Enigma of the Lewis Chessmen
 2. Morten Lilleørens første kommentar var denne:
  http://www.chesscafe.com/text/skittles399.pdf alternativt
  The Lewis Chessmen Were Never Anywhere Near Iceland!
 3. Gudmundur G. Thorarinssons svarte Morten Lilleøren følgende (her inklusive direkte kommentarer (redigerte i ettertid)).
  http://www.leit.is/lewis/
  en kortere versjon ble publisert av Chessbase:
  http://www.chessbase.com/post/on-the-origins-of-the-lewis-chemen-a-reply
 4. Morten Lilløren svarte sammesteds:
  http://www.chessbase.com/post/the-lewis-chemen-on-a-fantasy-iceland
  Morten Lilleøren forklarer at «mens mye av de grunnleggende opplysningene om Lewisbrikkene er omtalt i min første artikkel, er det denne som polemisk redegjør for hvor uholdbare Gudmundur G. Thorarinssons argumentrekker og ståsteder er.»
 5. Ifølge Morten Lilleøren ga Gudmundur G. Thorarinsson heretter opp diskusjonen men en annen islending, Einar Einarsson, forsøkte å fortsette den:
  http://www.chessbase.com/post/the-lewis-chemen-lillren-s-misdemeanor
 6. Morten Lilleøren svarte:
  http://chessbase.com/post/the-lewis-chemen-lille-oslash-ren-s-final-remark

Med dette slutter diskusjonen for nå og som Morten Lilleøren uttrykker det: «Jeg går ut fra at den er lagt død.»