Norsk Tidsskrift for Sjakk

Dette bladet er uløselig knyttet til utgiveren, Øystein Johnsen. Derfor er det en glede for oss at han
har bidratt til denne digitale utgaven med en beretning om bladets (og utgiverens!) historie. Det har
vært en håndfull andre slike private initiativ i norsk sjakkhistorie, dette var det som hadde lengst
levetid. Det er dessuten hevet over tvil at i en tid da Norsk Sjakkblad ikke kom ut, er det dette bladet
(og Patt) som er hovedkilden til hva som skjedde i norsk sjakk.

Norsk Tidsskrift for Sjakk

 • År utgaver beholdning
 • 1970 1-3(3) 1-3 Øystein Johnsen (red.)
 • 1971 1 årsnummer Øystein Johnsen (red.)
 • 1972 1-7(6) 1-7 Øystein Johnsen (red.)
 • 1973 1-9(9) 1-9 Øystein Johnsen (red.)
 • 1974 1-6(5) 1-6 Øystein Johnsen (red.)
 • 1975 1-4(2) 1⁄2 Øystein Johnsen (red.)
 • 1976 1⁄2 (1) Øystein Johnsen (red.)
 • 1977 – 1980 Ikke utgitt
 • 1981 1-2 1-2 Øystein Johnsen (ansv.) Svein G. Myreng (red.)
 • 1982 1-4(3) 1-4 Øystein Johnsen (ansv.) Svein G. Myreng (red.)

Siden bladet er så nært forbundet med Johnsen, bør det også ses i sammenheng med «Sjakkstikka»,
organ for Stabekk sjakklubb, som kom ut i årene 1968-70.
Det mangler (foreløpig) ett nummer fra 75 (3/4) og ett fra 76 (dobbeltnummer). Mange har bidratt
med materiale. Per Lea digitaliserte i tillegg tre eksemplarer.

Morten Lilleøren

 

Lenke til ‘Fakta Norsk Tidsskrift for Sjakk

Lenke til samlingen av: Norsk Tidsskrift For Sjakk (i pdf-format)

Medlemmer av Sjakkhistorisk forum – og alle andre interesserte – som har publikasjoner de mener hører hjemme i denne innsamling er velkomne til å ta kontakt med Morten Lilleøren på: morlille@hotmail.com