Audun Pedersens introduksjon til klubbladet ‘65‘:

Bladet var klubbmagasin for Tromsø Sjakklubb i perioden 1988 til 1993. Navnet var inspirert av det legendariske russiske sjakkbladet 64 – dog «en bedre»! Redaktør og primus motor var Arild Ernstsen, men store deler av klubben bidro med stoff i form av partianalyser og artikler.
Kvaliteten på partianalysene var gjennomgående svært høy og står seg meget godt den dag i dag. Selv om hovedfokus var Tromsø og Tromsø Sjakklubb var det også en god del stoff fra Nord-Norge forøvrig. Bladet kom ut 2 til 4 ganger i året og ble etter hvert svært så omfangsrike med godt over 70 sider. Spesielt kan nevnes nr 4 1988 som i sin helhet var et opptrykk av turneringsboken som i sin tid ble laget for Tromsø Sjakklubbs høstturnering 1967.

Lenke til ’65’ nr 1 1988.

Lenke til ’65’.