Sjakklubbenes forskjellige tidsskrifter er verdifulle kilder til den norske sjakkhistorie.

I den 4. utgave av Oslo Schakselskaps blad omtales Norges Sjakkforbunds tilblivelse imidlertid på en måte som ikke helt samstemmer med den moderne oppfattelse. I bladet står: «Der er nå 20 år siden – i den sörgelig berömte 1914 – at noen folk innen Oslo Schakselskap for alvor mente at Norsk sjakkliv endelig måtte kunne sies å være kommet så langt at en fast organisasjon burde ta vare på den videre utvikling.» Les videre i den skannede versjonen av bladet nedenfor …l

Sjakkhistorikeren Øystein Brekke (ØB) presiserer at forslaget om opprettelsen av Norges Sjakkforbund ble «fremmet av Aalesunds Schaklag og støttet skriftlig av Schakklubben av 1911.» ØB har lest alle originalbrevene, og mener at: «… de lå nok til grunn allerede for NSFs 50 års jubileumsbok i 1964 som omtalte stiftelsen edruelig.» ØB viser også til  kapitlet «Da et sjakkforbund ble til virkelighet» i hans egen bok Norske sjakktrekk (NSFs 100 års jubileumsbok) side 39-43, samt til OSS-forgrunnsfigur Knut Bøckmans omtale av samme i prologen til forbundets 75-årsjubileum, se side 233 i samme bok.

En ting fikk redaktøren av nr 4 i 1934 dog helt riktig. I bladet lover han at Josef Lilja, som belønning for hans Norgesmesterskap i 1918 (det første NM) ville få sitt bilde på veggen i klubben frem til Dovre faller! Og sant nok, Dovre står ennå og bildet av Lilja henger fortsatt på veggen i klubblokalet på Bogstadsveien 30!

Lenke til Osm 1934-4

Lenke til Oslo Schakselskaps blad