Lenke til samlingen av publikasjoner fra: Kirkegata / NKL (i pdf-format)

Finn A. Wister forklarer kort om utgivelsene:

  • NKLs sjakklubb ble startet høsten 1976, og hovedhensikten var deltakelse i Sjakkalliansen i Oslo.
  • Høsten 1983 ble klubben medlem av NSF etter at forbundet gikk ut med en kampanje for å få med klubber fra Sjakkalliansen.
  • Høsten 1998 byttet klubben navn til Kirkegata SK. Grunnen var at flesteparten av medlemmene etter hvert hadde byttet jobb og ikke lenger jobbet i kooperasjonen.
  • Samtidig fortsatte NKLs sjakklubb (nå under navnet Coop SK) som en ren bedriftssjakklubb. Denne fortsatte til sommeren 2016.

[Artikkel om historien bak denne publikasjonen følger straks det mulig.]

Medlemmer av Sjakkhistorisk forum – og alle andre interesserte – som har publikasjoner de mener hører hjemme i denne innsamling er velkomne til å ta kontakt med Morten Lilleøren på: morlille@hotmail.com