[Artikkel om historien bak denne publikasjonen følger straks det mulig.]

Lenke til samlingen av: Gjøvik: «Sjakk-Gal» og «I trekket!» og «Sjakkal» (i pdf-format)

Medlemmer av Sjakkhistorisk forum – og alle andre interesserte – som har publikasjoner de mener hører hjemme i denne innsamling er velkomne til å ta kontakt med Morten Lilleøren på: morlille@hotmail.com