[Artikkel om historien bak denne publikasjonen følger straks det mulig.]

Lenke til samlingen av: Nordisk Postsjakk (i pdf-format)

Medlemmer av Sjakkhistorisk forum – og alle andre interesserte – som har publikasjoner de mener hører hjemme i denne innsamling er velkomne til å ta kontakt med Morten Lilleøren på: morlille@hotmail.com