I forbindelse med utgivelsen av den norske sjakkboken, ”Sjakk og matt” av Svetoslav Mihajlov og Sverre Johnsen, i 2009 skrev Morten Lilleøren et lengre opus emnet. Her Morten Lilleørens egen introduksjon:

«Dette er en artikkel jeg skrev i 2010. Deler av av den ble publisert i Fjernsjakk 2 og 3 2010. Pga. plasshensyn ble delen om mattbilder ikke med. Jeg har dessuten lagt til en liste over referanser til slutt i denne versjonen. Ellers er den uendret, bortsett fra noen mindre korreksjoner og et par oppdateringer.

I form er det en bokanmeldelse, men i innhold er det en del mer: Det er en kritisk-historisk gjennomgang av mansubatradisjonen i moderne tid, både som heuristisk hjelpemiddel og i kontrast til sjakkproblemtradisjonen. Samtidig er det et forsøk på å gi en teoretisk ramme for hva sjakktaktikk er, både dens helhet og elementer. Til sist gir jeg en oversikt over samtlige mattbilder som fins i sjakk. Det kan høres overveldende ut, men det er ikke mere enn 8, så det like fullt overkommelig.»

Lenke til: SJAKK OG MATT

God leselyst!

Morten Lilleøren