PATT

I 1973 startet Arne Zwaig tidsskriftet «PATT – norsk sjakkorgan», sammen med Svein Johannessen og Øivind Braaten. Og vi siterer fra «Norske Sjakktrekk»: «Det ble halvannen årgang i A5-format med til sammen cirka 450 sider og mye stoff av høy kvalitet. Zwaig viste sin gode og skarpe penn da han tok opp noen spørsmål til debatt og kritikk i nr. 2 1973. Han innledet med at «Enkelte har forsøkt å verne om norsk sjakk som ei hellig ku, og prøvd å stemple kritiske ytringer som kverulanteri og skittentøyvask. Å heve det norske sjakkliv opp over normal debatt og kritikk, tror vi ikke bare er galt, men direkte usunt.» PATT fikk en god mottagelse, og i 1973 hadde vi til sammen norske sjakktidsskrifter i uvanlig omfang og høy kvalitet da NTfS-redaksjonen1 også skjerpet seg med fine utgaver. Men økonomisk ble det for utgiverne antagelig enda mindre lønnsomt enn å spille sjakk. På forsommeren i 1974 ble Patt lagt ned før redaktørene reiste til sjakkolympiaden i Nice.» (s.192-93).

Å sammenlikne tidsskriftet med en supernova, blir for pretensiøst, men gir også et godt inntrykk av et sterkt lysende, men kortvarig fenomen.

 

Patt_kronologi

 

 

Det nøyaktige sidetallet er 484, inklusive omslag og reklame.

I tillegg til de nevnte artiklene, var det faste spalter med nyheter fra sjakkverdenen, kommenterte partier, sluttspill, problemoppgaver, skolesjakk, litteraturanmeldelser og mye debatt. Disse spaltene var ikke med i spesialnumrene.

Patt er digitalisert med tillatelse fra Arne Zwaig. Papirutgavene er lånt fra Norges Sjakkforbund og Arne Zwaig. Digitaliseringen er gjort av Morten Lilleøren med teknisk assistanse fra Vegard Ramstad.

Lenke til: Patt – Norsk Sjakkorgan