Norsk Sjakkblad forside nr 7 1950Vi viset også til Wikipedias artikkel om Norsk Sjakkblad (NSb) da den inneholder mye fakta om medlemsbladet til Norges Sjakkforbund.

Lenke til samlingen av: Norsk Sjakkblad (i pdf-format)

Medlemmer av Sjakkhistorisk forum – og alle andre interesserte – som har publikasjoner de mener hører hjemme i denne innsamling er velkomne til å ta kontakt med Morten Lilleøren på: morlille@hotmail.com