Styret i Sjakkhistorisk forum 2021/22

Styret velges på Sjakkhistorisk forums årsmøte som i 2021 ble avholdt 20. oktober i Oslo Schakselskaps lokaler, Bogstadveien 30. På årsmøtet ble følgende valgt til styret: Leder Øystein Brekke Nestleder Nicolas A. Mellem Kasserer Roger Løvås Sekretær Morten Lilleøren Webansvarlig Bjarke Sahl Revisor Per Bjørn Bakke Valgkomite Atle Grønn
Les mer ...

Styret i Sjakkhistorisk forum 2017/18

Styret velges på Sjakkhistorisk forums årsmøte som vanligvis avholdes samtidig og samme sted som Landsturneringen NM i sjakk. På årsmøtet juli 2017 ble følgende valgt til styret: Leder Øystein Brekke Kasserer Odd Ristesund Medlem Nicolas A. Mellem Medlem Morten Lilleøren Medlem Oddvar Aasen Webansvarlig Bjarke Sahl Revisor  (ingen)
Les mer ...