Nyheter

Sjakkhistorisk forums årsmøtet 4. juli 2024

Styret innkaller og inviterer til Årsmøte i Sjakkhistorisk forum 2024 torsdag 4. juli klokka under NM i sjakk, Landsturneringen, på Storefjell Resort Hotel. Kjære medlemmer, og mulig interesserte. Vi innkaller og inviterer til Årsmøte i Sjakkhistorisk forum. Årsmøtet 2024 er berammet til torsdag 4. juli klokka på Storefjell Resort Hotel der Landsturneringen, NM 2024, også finner sted. Vi har stipulert at allerede klokka går vi videre med  programposten "Historisk bildeforedrag Norsk sjakk for 100 år siden, i året 1924", ved undertegnede. I året 1924 ble daværende Norsk Schakforbunds første 10 år markert, så i år kan vi også si noe om Norges Sjakkforbunds 110-årsjubileum, 10 år etter OL i Tromsø og det hele. Se den samlede programoversikten her:  Eventuell formell behandling med stemmegivning i selve årsmøtet er naturlig forbeholdt betalende medlemmer. Vi har ikke tidligere bedt om innbetaling av medlemskontingenten kr 150 for kalenderåret 2024, og gjør dette nå. Vi setter pris på alle som innbetaler medlemskontingent til Sjakkhistorisk forum, bankkonto Hvis du betaler innen 5. juni, kommer du også med som medlem nevnt i årsberetningen som vi publiserer og mailer ut før årsmøtet. vennlig hilsen for styret Øystein Brekke (leder) Lenker til dokumentasjon for årsmøtet: Årsberetning for Sjakkhistorisk forum 2023-24 Årsberetning…
Les mer ...
Årsberetninger

Sjakkhistorisk forums årsmøtet 4. juli 2023

Styret innkaller og inviterer til Årsmøte i Sjakkhistorisk forum 2023 tirsdag 4. juli klokka under NM i sjakk, Landsturneringen, i Vallhall Arena, Oslo. Kjære medlemmer, og mulig interesserte. Vi i styret i Sjakkhistorisk forum, gjenvalgt på årsmøtet sist høst, ønsker at vi kan bli mer aktive igjen med Korana-perioden lagt et stykke bak oss. Vi innkaller og inviterer til Årsmøte i Sjakkhistorisk forum 2023 tirsdag 4. juli klokka under NM i sjakk, Landsturneringen, i Vallhall Arena, Oslo. Det blir to sjakkhistoriske foredrag i forbindelse med selve årsmøtet, ett om Norsk sjakk for 100 år siden (1923) og ett om Landsturneringenes historie med vekt på 50-årsjubileet for Landsturneringen i Sandnes 1973. Det første av disse foredragene vil si noe om betydningen av den jubilerende Sjakklubben Stjernen som ble stiftet 5. september 1923. Eventuell formell behandling med stemmegivning i selve årsmøtet er naturlig forbeholdt betalende medlemmer. Vi har ikke tidligere bedt om innbetaling av medlemskontingenten kr 150 for kalenderåret 2023, og gjør dette nå. Vi setter pris på alle som innbetaler medlemskontingent til Sjakkhistorisk forum, bankkonto Hvis du betaler innen 5. juni, kommer du også med som medlem nevnt i årsberetningen som vi publiserer og mailer ut før årsmøtet. vennlig hilsen for…
Les mer ...

On the Origin of the Lewis Chessmen

Morten Lilleøren skrev for en del år tilbake en rekke artikler for et internasjonalt publikum om The Lewis Chessmen.  Artiklene ble dengang publisert på de internasjonale nyhetssidene til ChessBase. Da disse sidene tilsynelatende ikke lengre (januar 2022) oppdateres bringer vi de i stedet her: The Lewis Chessmen were never anywhere near Iceland! FANTASY ICELAND (2011) Subtitle: Gudmundur Thorarinsson's Fantasy Iceland and the Lewis Chess Pieces The Lewis Chessmen - A Finale Remark
Les mer ...
Nyheter

The Most Dangerous Chess Piece Ever ?!

Morten Lilleøren skrev for en del år tilbake en artikkel med tittelen: "The Most Dangerous Chess Piece Ever?!"  Artikkelen ble publisert i marts måned 2014 på de internasjonale nyhetssidene til ChessBase. Da disse sidene tilsynelatende ikke lengre (januar 2022) oppdateres bringer vi i stedet artikkelen om den farlige sjakkbrikken her.  
Les mer ...

Sjakkhistorisk forums årsmøtet 2021

REFERAT ÅRSMØTE I SJAKKHISTORISK FORUM 20. OKTOBER 2021 i Oslo Schakselskaps lokaler, Bogstadveien 30, Til stede: Brekke, Mellem, Sahl, Lilleøren, Grønn, Natlandsmyr, , Thjømøe, Iversland, Fossum, Glendrange (11). E. Natlandsmyr, og G. Glendrange nyinnmeldte på årsmøtet. Godkjennelse av innkalling: Det ble altså ikke noe årsmøte i 2020, og også årets møte var ganske forsinket i forhold til tidspunkt som vedtektene våre foreskriver. Det forrige møtet var før pandemien, nærmere bestemt 19. juni 2019. Innkalling ble godkjent. Valg av referent: Lilleøren Styrets forslag til årsberetning gjaldt denne gang for de to siste årene. Det kom en tilføyelse til beretningen, om en artikkel i 2020 i NSB om rokadens opprinnelse. Årsberetning således godkjent. Regnskap godkjent Medlemskontingent for neste kalenderår satt til 150 kr. Kontingent for perioden 2020-21 skal være 150 kr. De som har betalt kontingent for begge årene har derfor allerede betalt for 2022. Betaling fra nyinnmeldte 2021 gjelder også for 2022. Innkomne forslag. Under dette punktet fortalte Grønn om ‘e-postkassa’ som Akademisk bruker. Lilleøren foreslo at dette kunne brukes ved at det opprettes en egen lukket fb-gruppe. Det ble ikke stemt over, men heller ikke imøtegått. Sekretæren vil forsøke å opprette en slik gruppe. Gjenvalg av hele styret bortsett fra sekretær Moseid…
Les mer ...
Nyheter

«Kvinner i norsk sjakk» – masteroppgave av Sindre Holt

  Sindre Holt har publisert sin masteroppgave om «Kvinner i norsk sjakk». Ifølge forfatteren tar oppgaven i høy grad sitt utgangspunkt i (sitat) "Norsk Sjakkblad siden det var den mest komplette historiske kilden oppgaven hadde, og de fleste referanser er altså derfra." Sindre Holt er i tillegg takknemlig for all hjelpen han har fått av flere med stort kjennskap om norsk sjakk. Ingen nevnt, ingen glemt. Oppgaven kan leses i sin helhet her: Kvinner i norsk sjakk - masteroppgave av Sindre Holt (i pdf-format)
Les mer ...
Hamar

Fianchetto – Hamars klubbavis oppdatering

Morten Lilleøren skriver: "Overraskende og gledelig dukket Geir Brobakken opp med en komplettering av Hamars klubbavis, slik at Fianchetto-utgavene nå er komplette (med et mulig forbehold om at F8 kanskje mangler noen sider). Jeg har nå lagt dem ut på nettsida og oppgradert følgeskrivet for bladet/bladene. Lenke til samlingen av: Hamars klubbavis Fianchetto (i pdf-format) Medlemmer av Sjakkhistorisk forum – og alle andre interesserte – som har publikasjoner de mener hører hjemme i denne innsamling er velkomne til å ta kontakt med Morten Lilleøren på:
Les mer ...
Jubileumshefter

Jubileumsboken «Tromsø Sjakklubb i 100»

Tromsø Sjakklubb skriver: Tromsø Sjakklubb i 100 er Tromsø Sjakklubbs jubileumsbok og er på 326 sider og innbundet i hardcover. Boken ble skrevet av Audun Pedersen til i anledning hundreårsjubileumet til Tromsø Sjakklubb og ble lansert på 101-årsdagen til klubben: 12. januar 2019. Boken tar for seg historien til klubben år for år fra 1918 til 2018. De første ti årene er skrevet av nå avdøde Arild Ernstsen og ble først publisert i klubbmagasinet 65 på slutten av åttitallet. Boken er i stor grad basert på skriftlige kilder som styreprotokoller, årsberetninger og sjakkspalter i lokalavisene, men for de siste femti årene har også klubbens veteraner bidratt med mye informasjon. Hvert år innledes med en informasjonsside med resultatlister fra klubb- og bymesterskap samt Tromsøs resultater i NNM. I tillegg er styresammensetning for det aktuelle året med. Deretter beskrives det aktuelle året i en prosatekst. Øvrige resultatlister - først og fremst lagsjakk - er presentert i teksten. Boken er rikelig illustrert med fotografier fra hele klubbhistorien, og det er omtrent 80 små og store portretter av sentrale medlemmer fra hele klubbhistorien. I tillegg er det registre over alle medlemmer, resultatlister fra Tromsøsjakken, samt andre små og store oversikter fra klubben. Innholdsfortegnelsen til…
Les mer ...
Nyheter

Presseservice

Norges Sjakkforbunds Presse-service 1982-98 – en introduksjon Av Øystein Brekke «Presse-service» ble en viktig kilde for aktuelt norsk sjakkstoff i årene fram til internett overtok. Norges Sjakkforbund startet utgivelsen på høsten 1982 i samarbeid med Norges SjakkforbundsUngdom (nåværende USF). Bakgrunnen var et behov for å få ut mer informasjon særlig om den organiserte turneringsaktiviteten til sjakkpressen og andre ekstra interesserte. Sjakkforbundene opplevde blant annet at de mange sjakkspaltene i norske aviser var dårlig oppdatert på nasjonalt norsk sjakkstoff, både resultater, partier og meldinger. «Presse-service» kom ut med cirka to nummer i måneden gjennom 16 årganger til og med 1998 og dekket blant annet seriesjakken, Norges Grand Prix, alle ulike norgesmesterskap og internasjonale turneringer oglandskamper i Norge, eller med nordmenn i utlandet, samt andre naturlige meldinger fra de to sjakkforbundene NSF og NSFU. Utgivelsen av «Presse-service» startet etter at undertegnede hadde tiltrådt som første felles generalsekretær i de to forbundene fra 1. juli 1982. De første utgavene ble redigert og produsert isamarbeid med Bo Olsson, som var leder i NSFU i perioden 1982-83 og dessuten trakterte offset-trykkemaskinen(!) som forbundskontoret hadde benyttet gjennom flere år. Det tekniske ble utviklet med kopimaskinene som etter hvert overtok mangfoldiggjøring av papirer på kontoret i Frennings vei 3 i Oslo. Johs. Kjeken overtok…
Les mer ...