Årsberetning for Sjakkhistorisk forum 2022-23

Årsberetning for Sjakkhistorisk forum 2022-23 Beretningen framlegges til årsmøtet i Oslo 4. juli 2023 og dekker perioden fra årsmøtet Foreningens årsmøte i 2022 ble holdt i lokaler hos sjakkpuben Good Knight i Oslo, og samlet 9 deltagere, derav 8 medlemmer. Årsmøtet valgte som styre: Leder Øystein Brekke, Modum Nestleder Nikolas Axel Mellem, Eidsvoll Verk Sekretær Morten Lilleøren, Oslo Kasserer Roger Løvaas, Holmestrand Webmaster Bjarke Sahl, Oslo Styremedlem Terje Kristiansen, Tønsberg Per Bjørn Bakke ble ellers gjenvalgt som revisor og Atle Grønn som valgkomité. Styrets arbeid Styret har ikke drevet noe stort arbeid i perioden og har mest hatt kontakt per epost. Et hyggelig supplement var et fysisk styremøte 8. mai i Oslo. Medlemmer og medlemskontingent Årsmøtet 2022 vedtok igjen uendret medlemskontingent kr 150 gjeldende for kalenderåret 2023. Per 20. juni har vi registrert 21 betalende medlemmer i 2023. Vi har i Koronaens tid hatt et par år der vi slo sammen betalinger gjeldende for flere år. Vi takker alle som slutter opp om foreningens arbeid gjennom medlemskap. Kasserer melder om denne brutto medlemslista med siste noterte betalingsår i parantes: (Listen fremgår ikke her av hensyn til personvernet) Økonomi Foreningen har en solid økonomi, der styret også i svært liten grad…
Les mer ...

MEDLEMSMAIL NR. 1

Sendt MEDLEMSMAIL NR. 1 til medlemmer i Sjakkhistorisk forum:  (sendt også til noen som ikke har betalt medlemskontingent, ennå, og enkelte sentrale mottagere til orientering) Kjære sjakkhistorie-interesserte. Her er endelig den første i rekken av ordinære "medlemsmailer" som jeg tenker vil bli cirka månedlige. Jeg må først må mine egne og styrets vegne beklage at vi har vært såpass trege med å få i gang konkret kontakt med dere medlemmer og interesserte. (Det kan kanskje være en grad av problem at noen av oss sjakkhistorisk mest aktive foreløpig også er satt til det mer praktiske arbeidet å styre foreningen?) Allerede i sommer ble foreningen vår registrert i enhetsregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer 997 157 311. Vår utmerkede kasserer Odd Ristesund, Valdresgt. 3a, 0557 Oslo har som kjent også opprettet vår bankkonto: 1503 23 16473, i banken som nå allerede har rukket å skifte navn til bare DNB. Jeg forstår at vi foreløpig har 21 betalende medlemmer som alle har innbetalt kr 150. Denne medlemskontingenten gjelder som kjent til og med kalenderåret 2012, som skal bli året når vi også må klare å få en større praktisk betydning for medlemmene! Arbeidet med hjemmesiden vår - under domenet - har nå startet opp…
Les mer ...