Nyheter

Sjakkhistorisk forums årsmøtet 4. juli 2024

Styret innkaller og inviterer til Årsmøte i Sjakkhistorisk forum 2024 torsdag 4. juli klokka under NM i sjakk, Landsturneringen, på Storefjell Resort Hotel. Kjære medlemmer, og mulig interesserte. Vi innkaller og inviterer til Årsmøte i Sjakkhistorisk forum. Årsmøtet 2024 er berammet til torsdag 4. juli klokka på Storefjell Resort Hotel der Landsturneringen, NM 2024, også finner sted. Vi har stipulert at allerede klokka går vi videre med  programposten "Historisk bildeforedrag Norsk sjakk for 100 år siden, i året 1924", ved undertegnede. I året 1924 ble daværende Norsk Schakforbunds første 10 år markert, så i år kan vi også si noe om Norges Sjakkforbunds 110-årsjubileum, 10 år etter OL i Tromsø og det hele. Se den samlede programoversikten her:  Eventuell formell behandling med stemmegivning i selve årsmøtet er naturlig forbeholdt betalende medlemmer. Vi har ikke tidligere bedt om innbetaling av medlemskontingenten kr 150 for kalenderåret 2024, og gjør dette nå. Vi setter pris på alle som innbetaler medlemskontingent til Sjakkhistorisk forum, bankkonto Hvis du betaler innen 5. juni, kommer du også med som medlem nevnt i årsberetningen som vi publiserer og mailer ut før årsmøtet. vennlig hilsen for styret Øystein Brekke (leder) Lenker til dokumentasjon for årsmøtet: Årsberetning for Sjakkhistorisk forum 2023-24 Årsberetning…
Les mer ...

Årsberetning for Sjakkhistorisk forum 2022-23

Årsberetning for Sjakkhistorisk forum 2022-23 Beretningen framlegges til årsmøtet i Oslo 4. juli 2023 og dekker perioden fra årsmøtet Foreningens årsmøte i 2022 ble holdt i lokaler hos sjakkpuben Good Knight i Oslo, og samlet 9 deltagere, derav 8 medlemmer. Årsmøtet valgte som styre: Leder Øystein Brekke, Modum Nestleder Nikolas Axel Mellem, Eidsvoll Verk Sekretær Morten Lilleøren, Oslo Kasserer Roger Løvaas, Holmestrand Webmaster Bjarke Sahl, Oslo Styremedlem Terje Kristiansen, Tønsberg Per Bjørn Bakke ble ellers gjenvalgt som revisor og Atle Grønn som valgkomité. Styrets arbeid Styret har ikke drevet noe stort arbeid i perioden og har mest hatt kontakt per epost. Et hyggelig supplement var et fysisk styremøte 8. mai i Oslo. Medlemmer og medlemskontingent Årsmøtet 2022 vedtok igjen uendret medlemskontingent kr 150 gjeldende for kalenderåret 2023. Per 20. juni har vi registrert 21 betalende medlemmer i 2023. Vi har i Koronaens tid hatt et par år der vi slo sammen betalinger gjeldende for flere år. Vi takker alle som slutter opp om foreningens arbeid gjennom medlemskap. Kasserer melder om denne brutto medlemslista med siste noterte betalingsår i parantes: (Listen fremgår ikke her av hensyn til personvernet) Økonomi Foreningen har en solid økonomi, der styret også i svært liten grad…
Les mer ...
Årsberetninger

Sjakkhistorisk forums årsmøtet 4. juli 2023

Styret innkaller og inviterer til Årsmøte i Sjakkhistorisk forum 2023 tirsdag 4. juli klokka under NM i sjakk, Landsturneringen, i Vallhall Arena, Oslo. Kjære medlemmer, og mulig interesserte. Vi i styret i Sjakkhistorisk forum, gjenvalgt på årsmøtet sist høst, ønsker at vi kan bli mer aktive igjen med Korana-perioden lagt et stykke bak oss. Vi innkaller og inviterer til Årsmøte i Sjakkhistorisk forum 2023 tirsdag 4. juli klokka under NM i sjakk, Landsturneringen, i Vallhall Arena, Oslo. Det blir to sjakkhistoriske foredrag i forbindelse med selve årsmøtet, ett om Norsk sjakk for 100 år siden (1923) og ett om Landsturneringenes historie med vekt på 50-årsjubileet for Landsturneringen i Sandnes 1973. Det første av disse foredragene vil si noe om betydningen av den jubilerende Sjakklubben Stjernen som ble stiftet 5. september 1923. Eventuell formell behandling med stemmegivning i selve årsmøtet er naturlig forbeholdt betalende medlemmer. Vi har ikke tidligere bedt om innbetaling av medlemskontingenten kr 150 for kalenderåret 2023, og gjør dette nå. Vi setter pris på alle som innbetaler medlemskontingent til Sjakkhistorisk forum, bankkonto Hvis du betaler innen 5. juni, kommer du også med som medlem nevnt i årsberetningen som vi publiserer og mailer ut før årsmøtet. vennlig hilsen for…
Les mer ...

Sjakkhistorisk forums årsmøtet 2022

Styret inviterer og innkaller til Årsmøte for 2022 i foreningen "Sjakkhistorisk forum", tirsdag 8. november klokka hos sjakkpuben The Good Knight i Oslo. Adressen nærmere bestemt Badstugata 9, 0183 Oslo. Vi beklager formelt at vi også i år inviterer til årsmøte seinere på året enn vedtektene våre foreskriver. Vi hadde denne gang opprinnelig tenkt årsmøte under Landsturneringen på Kongsvinger i juli, men fant det litt tvilsomt da det virket å være utsolgt for overnatting i NM-byen. Denne invitasjonen blir sendt både til oppdatert betalende medlemmer, til medlemmer i 2021, til noen tidligere medlemmer og andre antatt interesserte. Som vanlig inviterer vi alle interesserte til årsmøtet, men den formelle årsmøtebehandlingen med stemmerett gjelder jo for medlemmer. Etter det formelle årsmøtet blir det et par mer generelle bidrag om norsk sjakkhistorie. Undertegnede følger opp fjoråret med et nytt bildeforedrag om "Norsk sjakk for 100 år siden, i 1922". Vedlagt er foreløpig vedtektene til Sjakkhistorisk forum, referat for årsmøtet i 2021 og som repetisjon årsberetning og regnskap som framlagt til årsmøtet i fjor. Årsberetning for 2021-22, regnskap og eventuelle forslag til behandling blir sendt ut litt senere. NB: Hvis du ikke har betalt medlemskontingenten kr 150 for kalenderåret 2022, men ønsker å gjøre det,…
Les mer ...

On the Origin of the Lewis Chessmen

Morten Lilleøren skrev for en del år tilbake en rekke artikler for et internasjonalt publikum om The Lewis Chessmen.  Artiklene ble dengang publisert på de internasjonale nyhetssidene til ChessBase. Da disse sidene tilsynelatende ikke lengre (januar 2022) oppdateres bringer vi de i stedet her: The Lewis Chessmen were never anywhere near Iceland! FANTASY ICELAND (2011) Subtitle: Gudmundur Thorarinsson's Fantasy Iceland and the Lewis Chess Pieces The Lewis Chessmen - A Finale Remark
Les mer ...
Nyheter

The Most Dangerous Chess Piece Ever ?!

Morten Lilleøren skrev for en del år tilbake en artikkel med tittelen: "The Most Dangerous Chess Piece Ever?!"  Artikkelen ble publisert i marts måned 2014 på de internasjonale nyhetssidene til ChessBase. Da disse sidene tilsynelatende ikke lengre (januar 2022) oppdateres bringer vi i stedet artikkelen om den farlige sjakkbrikken her.  
Les mer ...

Styret i Sjakkhistorisk forum 2021/22

Styret velges på Sjakkhistorisk forums årsmøte som i 2021 ble avholdt 20. oktober i Oslo Schakselskaps lokaler, Bogstadveien 30. På årsmøtet ble følgende valgt til styret: Leder Øystein Brekke Nestleder Nicolas A. Mellem Kasserer Roger Løvås Sekretær Morten Lilleøren Webansvarlig Bjarke Sahl Revisor Per Bjørn Bakke Valgkomite Atle Grønn
Les mer ...

Sjakkhistorisk forums årsmøtet 2021

REFERAT ÅRSMØTE I SJAKKHISTORISK FORUM 20. OKTOBER 2021 i Oslo Schakselskaps lokaler, Bogstadveien 30, Til stede: Brekke, Mellem, Sahl, Lilleøren, Grønn, Natlandsmyr, , Thjømøe, Iversland, Fossum, Glendrange (11). E. Natlandsmyr, og G. Glendrange nyinnmeldte på årsmøtet. Godkjennelse av innkalling: Det ble altså ikke noe årsmøte i 2020, og også årets møte var ganske forsinket i forhold til tidspunkt som vedtektene våre foreskriver. Det forrige møtet var før pandemien, nærmere bestemt 19. juni 2019. Innkalling ble godkjent. Valg av referent: Lilleøren Styrets forslag til årsberetning gjaldt denne gang for de to siste årene. Det kom en tilføyelse til beretningen, om en artikkel i 2020 i NSB om rokadens opprinnelse. Årsberetning således godkjent. Regnskap godkjent Medlemskontingent for neste kalenderår satt til 150 kr. Kontingent for perioden 2020-21 skal være 150 kr. De som har betalt kontingent for begge årene har derfor allerede betalt for 2022. Betaling fra nyinnmeldte 2021 gjelder også for 2022. Innkomne forslag. Under dette punktet fortalte Grønn om ‘e-postkassa’ som Akademisk bruker. Lilleøren foreslo at dette kunne brukes ved at det opprettes en egen lukket fb-gruppe. Det ble ikke stemt over, men heller ikke imøtegått. Sekretæren vil forsøke å opprette en slik gruppe. Gjenvalg av hele styret bortsett fra sekretær Moseid…
Les mer ...
Nyheter

«Kvinner i norsk sjakk» – masteroppgave av Sindre Holt

  Sindre Holt har publisert sin masteroppgave om «Kvinner i norsk sjakk». Ifølge forfatteren tar oppgaven i høy grad sitt utgangspunkt i (sitat) "Norsk Sjakkblad siden det var den mest komplette historiske kilden oppgaven hadde, og de fleste referanser er altså derfra." Sindre Holt er i tillegg takknemlig for all hjelpen han har fått av flere med stort kjennskap om norsk sjakk. Ingen nevnt, ingen glemt. Oppgaven kan leses i sin helhet her: Kvinner i norsk sjakk - masteroppgave av Sindre Holt (i pdf-format)
Les mer ...
Hamar

Fianchetto – Hamars klubbavis oppdatering

Morten Lilleøren skriver: "Overraskende og gledelig dukket Geir Brobakken opp med en komplettering av Hamars klubbavis, slik at Fianchetto-utgavene nå er komplette (med et mulig forbehold om at F8 kanskje mangler noen sider). Jeg har nå lagt dem ut på nettsida og oppgradert følgeskrivet for bladet/bladene. Lenke til samlingen av: Hamars klubbavis Fianchetto (i pdf-format) Medlemmer av Sjakkhistorisk forum – og alle andre interesserte – som har publikasjoner de mener hører hjemme i denne innsamling er velkomne til å ta kontakt med Morten Lilleøren på:
Les mer ...