Hamar Ha-Sj

Lenke til samlingen av: Hamar Ha-Sj (i pdf-format) Medlemmer av Sjakkhistorisk forum – og alle andre interesserte – som har publikasjoner de mener hører hjemme i denne innsamling er velkomne til å ta kontakt med Morten Lilleøren på:
Les mer ...

Eiker Bukken

Lenke til samlingen av: Eiker Bukken (i pdf-format) Medlemmer av Sjakkhistorisk forum – og alle andre interesserte – som har publikasjoner de mener hører hjemme i denne innsamling er velkomne til å ta kontakt med Morten Lilleøren på:
Les mer ...

1911

Lenke til samlingen av: 1911: Nyhetsbulletin (i pdf-format) Medlemmer av Sjakkhistorisk forum – og alle andre interesserte – som har publikasjoner de mener hører hjemme i denne innsamling er velkomne til å ta kontakt med Morten Lilleøren på:
Les mer ...
Norsk Sjakkblad

Norsk Sjakkblad – komplett

I dag ble det lagt ut noen eksemplarer av Norsk Schakblad for årene 1920 og 21 på Det var de siste bladene som manglet for at samlingen av Norsk Sjakkblad – med unntak for årene 1906-08 – skulle være komplett. For de tre årgangene 1906-08 er kildesituasjonen så vanskelig at de antakelig ikke blir digitalisert i regi av Sjakkhistorisk Forum. Til gjengjeld har både Gunnerusbiblioteket og Nasjonalbiblioteket stilt seg positive til å digitalisere det materialet de har. Om bare en av dem gjør det, vil også disse utgavene være enkelt tilgjengelig for den nysgjerrige leser. Samlingen av Norsk Sjakkblad som nå ligger ute på er dermed komplett. Det er nesten hundre år norsk sjakkhistorie – fra 1919 - som nå er noen få tastetrykk unna. Rett nok er det en del år som ikke er representert, men det er fordi bladet ikke kom ut de årene. Alle årgangene er der. For øvrig kan den nysgjerrige lese Øystein Brekkes innledning om bladet.  (Publikasjoner/Tidsskrifter/landsdekkende og regionale tidsskrifter/Norsk Sjakkblad) Lenke til arkivet for Norsk Sjakkblad
Les mer ...
Norsk Sjakkblad

Norsk Sjakkblads tornefulle historie (før 1975)

av Øystein Brekke Etter Norsk Sjakkblads nå sammenhengende utgivelse gjennom over 40 år fra 1975 til i dag kan det være lett å glemme at prosjektet et nasjonalt sjakkblad i Norge lenge hadde et særdeles tornefullt liv, med både mange iherdige utgivelser og flere smertelige stopp underveis. Utfordringen før 1975 var gjennomgående den onde spiralen lave opplagstall og dyr produksjon av bladet med for beskjedne inntekter over tid. Fra 1975 lyktes det i alle fall å få produsert bladene en del rimeligere med offset-trykk og at Norges Sjakkforbund samtidig fikk et økende antall medlemmer som godtok å betale en høyere medlemskontingent mot å få bladet ganske regelmessig hjem i posten.  Fram til 1975 hadde bladet hatt en tornefull historie med utgivelser fulgt av kjedelige «pauser» i mange perioder. Den første utgivelsen var det helt private «Norsk Skakblad» som kom med de tre årgangene 1906-08 som i dag er svært sjeldne, da opplaget var ytterst beskjedent. Bladet ble gitt ut av Justus Archer (1871-1953), som var medlem av Christiania Schakselskab da han startet utgivelsen, og fikk med seg klubbkameraten Otto Grande som redaktør i de to første årene. Justus Archer var sønn av den berømte båtbyggeren Colin Archer i Larvik og…
Les mer ...

Fakta om Norsk Tidsskrift For Sjakk

Norsk Tidsskrift for Sjakk Dette bladet er uløselig knyttet til utgiveren, Øystein Johnsen. Derfor er det en glede for oss at han har bidratt til denne digitale utgaven med en beretning om bladets (og utgiverens!) historie. Det har vært en håndfull andre slike private initiativ i norsk sjakkhistorie, dette var det som hadde lengst levetid. Det er dessuten hevet over tvil at i en tid da Norsk Sjakkblad ikke kom ut, er det dette bladet (og Patt) som er hovedkilden til hva som skjedde i norsk sjakk. Norsk Tidsskrift for Sjakk År utgaver beholdning 1970 1-3(3) 1-3 Øystein Johnsen (red.) 1971 1 årsnummer Øystein Johnsen (red.) 1972 1-7(6) 1-7 Øystein Johnsen (red.) 1973 1-9(9) 1-9 Øystein Johnsen (red.) 1974 1-6(5) 1-6 Øystein Johnsen (red.) 1975 1-4(2) 1⁄2 Øystein Johnsen (red.) 1976 1⁄2 (1) Øystein Johnsen (red.) 1977 - 1980 Ikke utgitt 1981 1-2 1-2 Øystein Johnsen (ansv.) Svein G. Myreng (red.) 1982 1-4(3) 1-4 Øystein Johnsen (ansv.) Svein G. Myreng (red.) Siden bladet er så nært forbundet med Johnsen, bør det også ses i sammenheng med «Sjakkstikka», organ for Stabekk sjakklubb, som kom ut i årene 1968-70. Det mangler (foreløpig) ett nummer fra 75 (3/4) og ett fra 76 (dobbeltnummer).…
Les mer ...