Lenke til samlingen av: Norsk Tidsskrift For Sjakk (i pdf-format)   Medlemmer av Sjakkhistorisk forum – og alle andre interesserte – som har publikasjoner de mener hører hjemme i denne innsamling er velkomne til å ta kontakt med Morten Lilleøren på:
Les mer ...