Fakta om Norsk Tidsskrift For Sjakk

Norsk Tidsskrift for Sjakk Dette bladet er uløselig knyttet til utgiveren, Øystein Johnsen. Derfor er det en glede for oss at han har bidratt til denne digitale utgaven med en beretning om bladets (og utgiverens!) historie. Det har vært en håndfull andre slike private initiativ i norsk sjakkhistorie, dette var det som hadde lengst levetid. Det er dessuten hevet over tvil at i en tid da Norsk Sjakkblad ikke kom ut, er det dette bladet (og Patt) som er hovedkilden til hva som skjedde i norsk sjakk. Norsk Tidsskrift for Sjakk År utgaver beholdning 1970 1-3(3) 1-3 Øystein Johnsen (red.) 1971 1 årsnummer Øystein Johnsen (red.) 1972 1-7(6) 1-7 Øystein Johnsen (red.) 1973 1-9(9) 1-9 Øystein Johnsen (red.) 1974 1-6(5) 1-6 Øystein Johnsen (red.) 1975 1-4(2) 1⁄2 Øystein Johnsen (red.) 1976 1⁄2 (1) Øystein Johnsen (red.) 1977 - 1980 Ikke utgitt 1981 1-2 1-2 Øystein Johnsen (ansv.) Svein G. Myreng (red.) 1982 1-4(3) 1-4 Øystein Johnsen (ansv.) Svein G. Myreng (red.) Siden bladet er så nært forbundet med Johnsen, bør det også ses i sammenheng med «Sjakkstikka», organ for Stabekk sjakklubb, som kom ut i årene 1968-70. Det mangler (foreløpig) ett nummer fra 75 (3/4) og ett fra 76 (dobbeltnummer).…
Les mer ...