Norsk Sjakkblad

Norsk Sjakkblad i nytt design (nr 1/2000)

Med den legendariske Helge Ingstad 100 års jubilant på forsiden av nummer 1 i år 2000 trakk redaktør Øystein Brekke tråden lengst mulig tilbake i tid samtidig som han fastlagde formen på bladet mange år fremover i tid med et nytt design. I bladet kan man lese at Helge Ingstad sluttet med å spille turneringssjakk i 1920 (!) men at han likevel bevarte interessen livet igjennom. Ingstad forklarte det med: “Det eneste jeg vil vokte meg for når det gjelder sjakk, er ikke å få gjort noe annet i livet.” Uten denne erkjennelse er det vel tenkelig at Helge Ingstad ikke ville ha blitt verdensberømt som den første der dokumenterte vikingenes bosetting på Newfoundland. At han så med ro i sinnet kunne ha spilt en turnering eller to i etterkant er en annen sak. Med sitt nye design fremsto Norsk Sjakkblad som et regulært sjakkmagasin på kvalitativt nivå med trendsetteren “New In Chess”, og bladet ble på den måte en del av feiringen av skiftet til et nytt århundre. Lenke til NSb nr 1 2000. Lenke til arkivet for Norsk Sjakkblad    
Les mer ...

Program

Lenke til samlingen av: Program (i pdf-format) Medlemmer av Sjakkhistorisk forum – og alle andre interesserte – som har publikasjoner de mener hører hjemme i denne innsamling er velkomne til å ta kontakt med Morten Lilleøren på:
Les mer ...
Drammen

Drammen Sjakkliv

Lenke til samlingen av: Drammen: Sjakkliv (i pdf-format) Medlemmer av Sjakkhistorisk forum – og alle andre interesserte – som har publikasjoner de mener hører hjemme i denne innsamling er velkomne til å ta kontakt med Morten Lilleøren på:
Les mer ...
Klubbaviser

Moss Schakklubs publikasjoner

Innledning Oddvar Aasen Klubblader i Moss Schakklub Springeren Tre nummer fra 1932. Redaktør E. A. Hulback (sannsynligvis). Håndskrevet. Innholdet går mye på rim. Mange tegninger. Bundet sammen med en tråd i ryggen. I første nummer står det at Springeren har hatt en pause på halvannet år, så den må ha startet våren 1931. Rolf Hedløy Hansen skrev i en mail at Andreas Gulbrandsen startet Springeren, men i de eksemplarene jeg har, er E. A. H. redaktør. Sannsynligvis ble det bare skrevet ett eksemplar av hvert nummer, for det fantes jo ikke kopieringsmuligheter. Løperen 18 nummer. Nr 1/50 til og med 4/50 er maskinskrevet. Fra 5/50 til og med 5/51 produsert i annen teknologi, hektografi. Teksten ble skrevet med et eget blekk. Deretter ble arkene lagt på en masse laget av blant annet glyserin og gelatin. Massen sugde til seg teksten og man kunne ta opptil 100 avtrykk, fortalte Rolf Hedløy Hansen. Edv. Munch hektograferte noen av sine tegninger. Bladet kommer ut hver uke! Pris 25 øre. Opplag: 60. Redaktør: Rolf Hedløy Hansen. Før Hansen startet Løperen, hadde han i årene 1948-49 en veggavis i klubben som han kalte ”Cavalgada de Ajedrez” (Sjakkavalkade). Denne var inspirert av A. Gulbrandsens Springeren fra 1931. Organ…
Les mer ...

Sjakk og matt

I forbindelse med utgivelsen av den norske sjakkboken, ”Sjakk og matt” av Svetoslav Mihajlov og Sverre Johnsen, i 2009 skrev Morten Lilleøren et lengre opus emnet. Her Morten Lilleørens egen introduksjon: "Dette er en artikkel jeg skrev i 2010. Deler av av den ble publisert i Fjernsjakk 2 og 3 2010. Pga. plasshensyn ble delen om mattbilder ikke med. Jeg har dessuten lagt til en liste over referanser til slutt i denne versjonen. Ellers er den uendret, bortsett fra noen mindre korreksjoner og et par oppdateringer. I form er det en bokanmeldelse, men i innhold er det en del mer: Det er en kritisk-historisk gjennomgang av mansubatradisjonen i moderne tid, både som heuristisk hjelpemiddel og i kontrast til sjakkproblemtradisjonen. Samtidig er det et forsøk på å gi en teoretisk ramme for hva sjakktaktikk er, både dens helhet og elementer. Til sist gir jeg en oversikt over samtlige mattbilder som fins i sjakk. Det kan høres overveldende ut, men det er ikke mere enn 8, så det like fullt overkommelig." Lenke til: SJAKK OG MATT God leselyst! Morten Lilleøren
Les mer ...
Norsk Sjakkblad

Norsk Sjakkblad

Vi viset også til Wikipedias artikkel om Norsk Sjakkblad (NSb) da den inneholder mye fakta om medlemsbladet til Norges Sjakkforbund. Lenke til samlingen av: Norsk Sjakkblad (i pdf-format) Medlemmer av Sjakkhistorisk forum – og alle andre interesserte – som har publikasjoner de mener hører hjemme i denne innsamling er velkomne til å ta kontakt med Morten Lilleøren på:
Les mer ...
Tidsskrifter

«Patt – norsk sjakkorgan»

PATT I 1973 startet Arne Zwaig tidsskriftet "PATT - norsk sjakkorgan", sammen med Svein Johannessen og Øivind Braaten. Og vi siterer fra «Norske Sjakktrekk»: «Det ble halvannen årgang i A5-format med til sammen cirka 450 sider og mye stoff av høy kvalitet. Zwaig viste sin gode og skarpe penn da han tok opp noen spørsmål til debatt og kritikk i nr. 2 1973. Han innledet med at "Enkelte har forsøkt å verne om norsk sjakk som ei hellig ku, og prøvd å stemple kritiske ytringer som kverulanteri og skittentøyvask. Å heve det norske sjakkliv opp over normal debatt og kritikk, tror vi ikke bare er galt, men direkte usunt." PATT fikk en god mottagelse, og i 1973 hadde vi til sammen norske sjakktidsskrifter i uvanlig omfang og høy kvalitet da NTfS-redaksjonen1 også skjerpet seg med fine utgaver. Men økonomisk ble det for utgiverne antagelig enda mindre lønnsomt enn å spille sjakk. På forsommeren i 1974 ble Patt lagt ned før redaktørene reiste til sjakkolympiaden i Nice.» (). Å sammenlikne tidsskriftet med en supernova, blir for pretensiøst, men gir også et godt inntrykk av et sterkt lysende, men kortvarig fenomen.       Det nøyaktige sidetallet er 484, inklusive omslag og reklame. I tillegg til de nevnte artiklene, var det faste…
Les mer ...
Nyheter

Les alle utgaver av tidsskriftet «Patt» på Sjakkhistorisk forum

Sjakkhistorisk forum har påbegynt innsamlingen og digitaliseringen av norske sjakkpublikasjoner (bøker unntatt). Ildsjelen vår, Morten Lilleøren, koordinere og skanner inn og målet er i første omgang å gjøre alle de viktigste klubbaviser, tidsskrifter og turneringsprogrammer lett tilgjengelige for alle interesserte. Den første publikasjonen som har blitt klar til publisering er tidsskriftet "Patt" som utkom som et uavhengig alternativ til Norsk Sjakkblad tidlig på 1970-tallet. Tilgang til den digitale kopien av "Patt" (alle utgaver i PDF-format) får via lenken nedenfor. Lenke til: Patt - Norsk Sjakkorgan Sjakkpublikasjonene kommer å bli offentliggjort her på hjemmesidene våre i takt med at digitaliseringen går fremover. Medlemmer av Sjakkhistorisk forum - og alle andre interesserte - som har publikasjoner de mener hører hjemme i denne innsamling er velkomne til å ta kontakt med Morten Lilleøren på:
Les mer ...
Norgesmestre

Åpen temakveld i Oslo Schakselskap: A. M. Erichsen

Alle medlemmer og interesserte ønskes velkommen til en temakveld i regi av Sjakkhistorisk forum, i samarbeid med Oslo Schakselskap. Det er fri adgang og enkel servering. Erichsen var sjakkbegavelsen fra Drammen som flyttet til hovedstaden og ble Norgesmester i 1922. Gjennom et langt liv ble han en av våre mest kjente sjakkprofiler, og en kunstner både på og utenfor sjakkbrettet. Kvelden når han ”løftes ned fra veggen” i Oslo Schakselskap, er 18. januar, da Erichsen ville ha fylt 133 år. Øystein Brekke forteller om sjakkspillerens karriere. Barnebarnet Margaret Heldor forteller om bestefaren, livet og kunsten. Erling Kristiansen (norgesmester i 1972, 50 år etter) viser et par smakebiter av Erichsens spill.
Les mer ...