Registrering av medlemskap skjer via vår kasserer Roger Løvaas. Kontakt han gjerne på: roloevaa@online.no

Medlemskap i Sjakkhistorisk forum koster kr 150 per kalenderår og betales til bankkonto 1590.16.46136 (Obs! Nytt kontonummer f.o.m 2021)