Registrering av medlemskap skjer via vår kasserer Odd Ristesund. Kontakt han gjerne på: odd.ristesund@getmail.no

Medlemsskap i Sjakkhistorisk forum koster kr 150 per kalenderår og betales til bankkonto 1503.23.16473.